För att du ska kunna fortsätta vistas i ditt hem och ägna dig åt dina fritidsintressen såsom pyssel och matlagning är det viktigt att luftkvaliteten är bra. Det är till exempel viktigt att du kollar radonhalterna och sätter in åtgärder för att minska halterna av radon som är farligt för hälsan.

Beställ radonmätning

För att du ska kunna mäta halterna av radon i ditt hem behöver du beställa en radonmätning. Det kan du göra på radea.se som utreder kvaliteten på din luft. När du beställer en radonmätning så skickar företaget hem små puckar till dig. Dessa puckar placerar du runt om i hemmet. Puckarna låter du stanna en viss tid då de mäter radonhalten i luften i ditt hem. Oftast ska de sitta uppe i någon månad för att de ska kunna samla rätt mängd data. Sedan skickar du tillbaka dosorna till Radea som i sin tur analyserar resultatet. Ifall det skulle visa sig att ni har skadliga halter av radon i hemmet kommer de att kontakta dig för att föreslå åtgärder. Det är olika hur många puckar du behöver, men i regel behöver man åtminstone en dosa per våningsplan. Om du bor i en mindre lägenhet kan det räcka med en. Men om du bor i en större villa behöver ni fler. Om du skulle önska hjälp eller har några funderingar kan du alltid kontakta företaget, även under processen när dosorna sitter uppe och samlar in resultat. Du kan läsa mer om radonmätning och varför det är viktigt på deras hemsida.